Je leest op dit moment de privacyverklaring van DeDigitaleSalon.nl. DeDigitalesalon.nl is mijn persoonlijke blog waarmee ik, Liset Verschoore, mijn liefde voor technologie wil overdragen aan anderen. Ik kan persoonsgegevens van jou verzamelen, als je deze blog bezoekt en contact met mij opneemt, meedoet aan een winactie of een reactie achterlaat onder een van mijn blogberichten. Ik verwerk dan jouw naam, e-mailadres en IP-adres.

Je kunt altijd contact opnemen met mij als je vragen hebt over deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Doelen

  • Contact opnemen

Als jij contact met mij opneemt per mail dan verzamel ik jou persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld jouw naam en mailadres. Ik gebruik geen contactformulieren met verplichte velden, je kunt dus als je contact met mij opneemt zelf besluiten welke persoonsgegevens je met mij deelt.

  • Reageren

Je kunt op eigen initiatief reageren op blogberichten op deze website. Bij een reactie vraag ik je jouw naam en je-mailadres achter te laten, je kunt echter zelf bepalen welke gegevens je daar achterlaat. In principe verwijder ik berichten van anderen niet uit mijzelf, immers is dat ook niet gebruikelijk bij een blog. Wel kun je contact met mij opnemen als je wilt dat ik iets van jou verwijder.

  • Analytics

Voor deze website verzamel ik jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek, de pagina’s die je veel bezoekt en welk apparaat je gebruikt.

Derden

Ik verstrek jouw persoonsgegevens niet aan derden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op dit moment heb ik een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google Analytics en mijn hostingprovider van deze website.

Bewaartermijn

  • Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met mij via mail of in een reactie onder een  blogbericht, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver en op mijn website. Die mails worden door mij tot maximaal twee jaar terug bewaard.

  • Google Analytics

De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonsgegevens die door mij of door eerder genoemde derden worden beheerd,  zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou toe te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@dedigitalesalon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten

Als je vindt dat ik niet op de juiste manier jouw persoonsgegevens verwerk, neem dan asjeblieft contact met mij op. Mochten we er desondanks toch samen niet uitkomen, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je vragen?

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact met mij op via hello@dedigitalesalon.nl.